نویسنده = آمنه بیشه‌کلایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تحول خط پهلوی اشکانی بر سکه‌های درهم سیمین ضرابخانه‌یاکباتان (51-228م.)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-44

آمنه بیشه‌کلایی؛ فرح زاهدی