کلیدواژه‌ها = تکیه
تعداد مقالات: 2
1. قواعد اعلال در افعال اجوف از منظر زبان‌شناسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-17

10.30465/ls.2021.6189

گلناز مدرسی قوامی؛ زهره مرادی


2. ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-130

.

فاطمه مدرسی؛ فرزانه وزوایی؛ ثانیه مخبر