کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
تعداد مقالات: 3
1. استعاره مفهومی مزه‌ها در اشعار کودکانه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-22

10.30465/ls.2021.6182

عسگر صلاحی؛ ندا نبی زاده اردبیلی


2. استعاره و نقد بوم‌گرا: مطالعه موردی دو داستان « گیله‌مرد» و « از خم چمبر»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-103

.

فاطمه راکعی؛ فاطمه نعیمی حشکوائی


3. استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-61

آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی؛ کامیار جولایی