کلیدواژه‌ها = دیدگاه انسان‌محور
تعداد مقالات: 1
1. استعاره و نقد بوم‌گرا: مطالعه موردی دو داستان « گیله‌مرد» و « از خم چمبر»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-103

فاطمه راکعی؛ فاطمه نعیمی حشکوائی