زبان‌شناسی شعر گفتار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

ندارم

چکیده

در میان نحله­های گوناگون شعری در سه دهه­ی اخیر، "شعر گفتار" توانسته جایگاهی مناسب برای خود بیابد و از مقبولیت زیادی بهره­مند شود. در این مقاله، ویژگی­های زبان گفتار و چگونگی استفاده­ی شاعرانه از آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ابزارهای زبانی مورد استفاده در شعر گفتار، چگونگی گسترش مفهوم در زمینه­ای از سازندهای زبان گفتار، شیوه­های تخیل­ورزی در مقابل تداعی­گری و پاره­ای دیگر از خصوصیات زبان­شناسانه­ی شعر گفتار تحلیل شود. کیفیت برقراری ارتباط میان متن و مخاطب به­واسطه­ی نوع تعامل سوژه با متن و خواننده در شعر گفتار از دیگر موضوعاتی است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. نیز جایگاهی که سوژه براساس پاره‌ای عناصر زبانی چون عناصر وجهی و اشاری در متن حاصل می­کند. این­که چگونه کنش گفتاری جایگزین گفتار می‌شود و این جایگزینی چه تاثیری در روایت­مندی شعر گفتار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistics of Speech Poem

نویسنده [English]

  • farzad karimi
چکیده [English]

The increasing passion of poets and audiences of today Iranian poems to what is called ’’Speech poem’’ reveals the importance of study the language characteristics of this poetic style especially with the mass interacting in the critics and reading contacts of this style in the literary communications. This mass interaction makes some problems in finding the differences between Speech poem and those who use speech language in their work in any way. In this essay we will try to analysis the prominent language characteristics, the way of using speech language by the Speech poets and the language differences of this poetic style with other styles and how speech act can be substituted with speech and the effect of this substitution in the narrativity of Speech poem and also the ways of using the language coeds, and the ways of using of some language elements like modal elements and deixis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Coed
  • Narrativity
  • Speech Act
  • Speech Language
  • Speech Poem
  • subject
احمدی، مسعود. (۱۳۸۴)، برای بنفشه باید صبر کنی. چ دوم، تهران: همراه.

اوجی، منصور. (۱۳۸۹)، در وقت حضور مرگ. تهران: ابتکار نو.

توروپ، پیتر. (1390)، «نشانه‌شناسی فرهنگی و فرهنگ»، نشانه‌شناسی فرهنگی، ترجمه: فرزان سجودی، تهران: علم،17ـ40.

توماشفسکی، بوریس. (۱۳۸۵)، «درباره­ی سطر شعر»، نظریه­ی ادبیات. گردآوری و ترجمه به فرانسه: تزوتان تودوروف، ترجمه: عاطفه طاهایی، تهران: اختران، ۱۷۱ـ۱۸۸.

چایچی، رضا. (1389)، بی‌چتر، بی‌چراغ. چ دوم، تهران: آهنگ دیگر.

حقوقی، محمد. (۱۳۷۷)، شعر نو از آغاز تا امروز. چ دوم، تهران: ثالث.

ساری، فرشته.  (1387)، شهرزاد پشت چراغ قرمز. تهران: نگاه.

شعیری، حمیدرضا و ترانه وفایی. (1388)، راهی به نشانه­معناشناسی سیال. تهران: علمی و فرهنگی.

صالحی، سید علی. (۱۳۸۵)، مجموعه اشعار (دفتر یکم: شعرها). چ دوم، تهران: نگاه.

صالحی، سید علی. (۱۳۸۶)، نامه­ها. چ سوم، تهران: علم.

صالحی، سیدعلی. (1389)، انیس آخر همین هفته می­آید. تهران: نگاه.

صالحی، سید علی. (۱۳۹۰)، ردپای برف تا بلوغ کامل گل سرخ. تهران: نگاه.

صالحی، سید علی. (۱۳۹۱)، مجموعه اشعار (دفتر سوم). تهران: نگاه.

صالحی، سید علی. (1393)، نثار نام کوچک تو.تهران: نگاه.

صفاری، عباس. (1390)، خنده در برف. چ سوم، تهران: مروارید.

ضیایی، ایرج. (1390)، این پرنده از دوران سلجوقیان آمده است. تهران: چشمه.

فرخزاد، فروغ. (۱۳۶۸)، مجموعه اشعار فروغ. آلمان غربی: نوید.

فرکلاف، نورمن. (۱۳۷۹)، «تحلیل انتقادی گفتمان در عمل: تفسیر، تبیین و جایگاه تحلیل­گر»، ترجمه: محمود نیستانی، تحلیل انتقادی گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، ۲۱۳ـ ۲۵۲.

فریمن، راجر. زمستان (۱۳۷۷)، «روایت و ضد روایت»، ویژه­نامه­ی روایت و ضد روایت. تهران: مرکز اطلاع­رسانی سینما، ۲۲۳ـ۲۳۵.

لاینز، جان. (۱۳۸۵)، معناشناسی زبان­شناختی. ترجمه: حسین واله، چ دوم، تهران: گام نو.

مسیح، هیوا. (۱۳۸۶)، تبعید به شما. تهران: نگاه.

مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۸۸)، دانش­نامه­ی نظریه­های ادبی معاصر. ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی، چ سوم، تهران: اگه.

میلر، پیتر. (1388)، سوژه، استیلا و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو. ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چ سوم، تهران: نی.

نجفی، ابوالحسن. (۱۳۸۷)، فرهنگ فارسی عامیانه. چ دوم، تهران: نیلوفر.

 

Bakhtin, M. M. (1981), The Dialogic Imagination. tr. Caryl Emerson and Michael Holquist, U.S.A: University of Texas press.

Barthes, Roland. (1991), Mythologies.tr. Annette Lavers, twenty-fifth Printing, U.S.A: The Noonday Press.

Cassirer, Ernst. (1953), Language and Myth.tr. Susanne K. Langer, U.S.A: Dover Publications INC.

Culler, Jonathan. (2001), The Pursuit of Signs.U.S.A &U.K: Routledge Classics.

Currie, Gregory. (2010), Narratives & Narrators.U.S.A: Oxford University Press.

Fairclough, Norman. (1996), Language and Power. Tenth Impression, U.S.A: Longman Inc.

Gadamer, Hans-Georg. (1976), Hegel’s Dialectic: Five Hermeneutic Studies. Tr: P.Christopher Smith, U.K: Yale University Press.

McQuillan, Martin. (2002), The Narrative Reader.Edition Published, U.S.A & U.K: Routledge.

Portis-Winner. (1999), “The Dynamics of Semioticsof Culture; Its Pertinance to Anthropology”, Sign Systems Studies.www.ceeol.com, 24-45.

Yule, George. (1996), Pragmatics.U.S.A: Oxford University Press.

­