نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. نقش اطلاعات هیجانی در درک کلامی سالمندان فارسی زبان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-259

10.30465/ls.2020.5441

فاطمه نعیمی حشکوایی؛ حسن عشایری؛ مریم نوروزیان


2. استعاره و نقد بوم‌گرا: مطالعه موردی دو داستان « گیله‌مرد» و « از خم چمبر»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-103

.

فاطمه راکعی؛ فاطمه نعیمی حشکوائی