نویسنده = ���������� ����������
انگارۀ استعاری زمان در زبان فارسی: مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 207-233

10.30465/ls.2022.41621.2061

زینب نوری؛ بلقیس روشن؛ ارسلان گلفام


بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 115-134

10.30465/ls.2020.5911

بهمن زندی؛ زهرا حسن زاده راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی


مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان

دوره 4، شماره 8، آذر 1392، صفحه 75-94

.

بلقیس روشن؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ فاطمه شعبانیان