نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-36

.

مریم انصاری؛ زهره زرشناس