نویسنده = مصطفی عاصی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن»

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 191-226

10.30465/ls.2022.7658

لیلا رحمتی نژاد؛ مصطفی عاصی؛ علیرضا قلی فامیان؛ مسعود قیومی


2. فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

.

ساغر شریفی؛ مصطفی عاصی


3. زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی


4. سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-98

سید‌مصطفی عاصی؛ مریم مسگر‌خویی