نویسنده = ���������� ����������
کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی فعل «شدن»

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 191-226

10.30465/ls.2022.7658

لیلا رحمتی نژاد؛ مصطفی عاصی؛ علیرضا قلی فامیان؛ مسعود قیومی


زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی


سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 87-98

سید‌مصطفی عاصی؛ مریم مسگر‌خویی