نویسنده = ���������� �������������������
تعداد مقالات: 3
1. فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

.

ساغر شریفی؛ مصطفی عاصی


2. زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی


3. سبک‌شناسی وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-98

سید‌مصطفی عاصی؛ مریم مسگر‌خویی