نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-129

احسان نظری باوندپور؛ یحیی مدرسی؛ آزیتا افراشی


2. دیرش ذاتی واکه‌های گونۀ معیار فارسی معاصر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-122

یحیی مدرسی؛ هنگامه صالحی کوپائی


3. نگاهی تطبیقی به فرایندهای شش‌گانة هلیدی در متون تألیفی و ترجمه‌ای پزشکی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

یحیی مدرسی؛ معصومه حاجی‌زاده