نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هویت‌های چندگانه در نام‌گذاری رسمی و غیررسمی شهر رشت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 115-134

10.30465/ls.2020.5911

بهمن زندی؛ زهرا حسن زاده راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی


2. بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

.

محمد رضا احمدخانی؛ دیانا رشیدیان