نویسنده = ������������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود جعفری دهقی؛ امیر عمادالدین صدری