نویسنده = ����������������� �������������� ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-110

غلامرضا محیی‌الدین قمشه‌ای