نویسنده = �������� ������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نمونه‌ای از شیوه‌های ترجمة متون اوستایی به زبان‌های پهلوی، سنسکریت و فارسی(خورشیدنیایش)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-143

مه لقا مرتضایی؛ سید احمد رضا قائم مقامی