نویسنده = �������� ���������������� �����������������������
تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41555.2060

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی