نویسنده = ����������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

.

آزیتا افراشی؛ محمدمهدی مقیمی‌زاده