نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

زهره زرشناس؛ مریم رشنو