نویسنده = ������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-68

سیروس نصراله‌زاده؛ همت محمدی