نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-35

10.30465/ls.2021.6523

محمود جعفری دهقی؛ امین شایسته دوست