نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سبک‌شناسی حکایت‌های تفسیر سورة یوسف اثر احمدبن محمدبن زید طوسی در چارچوب فرانقش متنی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

حسین صافی پیرلوجه؛ حسین رضائی لاکسار


2. تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-83

حسین صافی پیرلوجه