نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-147

.

مریم سادات غیاثیان؛ حکیمه رضایی