نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

سید محمد آرتا؛ فاطمه مدرّسی؛ عبدالرضا نادریفر