نویسنده = ������������ �������� ������
نقش برنامه‌ریزی عصبی – کلامی در بهبود انگیزه و خودمختاری در فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 283-305

10.30465/ls.2022.39912.2038

علیرضا کیوانی؛ محمد رضا اروجی؛ سکینه جعفری؛ سیروس ایزدپناه


ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 201-227

10.30465/ls.2021.6916

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی