نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-25

10.30465/ls.2021.6916

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی