نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 11
1. مراتب آفرینش در گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30465/ls.2021.34280.1925

مینا کامبین؛ زهره زرشناس؛ فرزانه گشتاسب


2. نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-22

10.30465/ls.2021.7001

نجمه غریب؛ زهره زرشناس


3. رده‌شناسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وسنتره جاتکه»؛ بر اساس مؤلفه‏های فعلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6241

راضیه موسوی خو؛ زهره زرشناس؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1


4. بررسی آرایش سازه‌های متن سغدی داستان دو مار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-91

10.30465/ls.2020.4987

زهره زرشناس؛ علی صابونچی


5. ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

زهره زرشناس؛ نیما عاصفی


6. تاثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل گیری اندرزهای دینی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-77

نسرین اصلانی؛ زهره زرشناس


7. ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-124

زهره زرشناس؛ مریم رشنو


8. پیشینۀ نمایش در ایران باستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-77

.

زهره زرشناس؛ فاطمه شمسی


9. جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-43

زهره زرشناس؛ عباس آذرانداز


10. پژوهشی پیرامون ریشه‌شناسی واژة سغدی ršt’wc’r

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-52

زهره زرشناس؛ مهدی مشک‌ریز


11. وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-67

زهره زرشناس