نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تطبیقی به فرایندهای شش‌گانة هلیدی در متون تألیفی و ترجمه‌ای پزشکی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

یحیی مدرسی؛ معصومه حاجی‌زاده