نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

مهناز طالبی دستنایی؛ آزیتا افراشی؛ فریده حق‌بین