نویسنده = ������������ ������������������ �������������������
مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان

دوره 8، شماره 15، آذر 1396، صفحه 39-56

جلیل‌الله فاروقی هندوالان؛ علی علیزاده؛ نیلوفر هاشم زاده