نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی حکایت‌های تفسیر سورة یوسف اثر احمدبن محمدبن زید طوسی در چارچوب فرانقش متنی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

حسین صافی پیرلوجه؛ حسین رضائی لاکسار