نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان (550 پ.م.-651 م.)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

10.30465/ls.2020.5067

الهام استادی؛ کتایون مزداپور


2. وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-58

کتایون مزداپور؛ حمیدرضا دالوند


3. بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارة خانواده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-22

کتایون مزداپور