نویسنده = ������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایة نظریة دستور نقش و ارجاع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-25

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ حسین رسول‌پور