نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نمود آخرین صورت ادبیات فارسی میانه‌ی ساسانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-105

سیروس نصرالله زاده؛ فریبا ناصری کوهبنانی