نویسنده = ���������� ������������������ ����������
نمود آخرین صورت ادبیات فارسی میانه‌ی ساسانی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1397، صفحه 75-105

سیروس نصرالله زاده؛ فریبا ناصری کوهبنانی