نویسنده = ������������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

10.30465/ls.2019.5063

تورج حسامی؛ آزیتا افراشی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی