نویسنده = ������������ ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. سنگ نبشتة شیلهَک ـ این شوشینَک از سولقان شهرکرد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-10

عبد‌المجید ارفعی