نویسنده = ������������ ����������������� �����������������������������
بررسی متون مانوی دربارة مدت آتش‌سوزی در پایان جهان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 37-42

زنده‌یاد احترام‌السادات حسینی