نویسنده = ������������ ����������������� �����������������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متون مانوی دربارة مدت آتش‌سوزی در پایان جهان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-42

زنده‌یاد احترام‌السادات حسینی