نویسنده = �������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساختار متن سرمقاله‌‌های روزنامه‌‌های ایرانی (بر اساس الگوی حل مسئلة مایکل هوی 2001)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-30

ژیلا خانجانی؛ فردوس آقاگل‌‌زاده