نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق و آداب سخن‌دانی در اندرزنامه‌های فارسی میانه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-84

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور