نویسنده = �������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-129

احسان نظری باوندپور؛ یحیی مدرسی؛ آزیتا افراشی