نویسنده = آزیتا افراشی
مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.30465/ls.2021.37299.1985

مهدی عبدی ویشکائی؛ آزیتا افراشی؛ مصطفی عاصی


تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41555.2060

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


زبان فرمولواره‌ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 99-122

10.30465/ls.2019.4394

مجتبی کاوه؛ آزیتا افراشی


تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها

دوره 9، شماره 18، بهمن 1397، صفحه 107-129

احسان نظری باوندپور؛ یحیی مدرسی؛ آزیتا افراشی


فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان

دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 137-162

بهاره منصوری؛ شهین نعمت‌زاده؛ آزیتا افراشی


استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 39-61

آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی؛ کامیار جولایی


استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 1-20

.

آزیتا افراشی؛ محمدمهدی مقیمی‌زاده


تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ فاطمه نعیمی حشکوانی