نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 9
2. بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

10.30465/ls.2019.5063

تورج حسامی؛ آزیتا افراشی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی


3. زبان فرمولواره‌ای و نقش آن در آموزش زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-106

10.30465/ls.2019.4394

مجتبی کاوه؛ آزیتا افراشی


4. تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-129

احسان نظری باوندپور؛ یحیی مدرسی؛ آزیتا افراشی


5. فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی زبان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-162

بهاره منصوری؛ شهین نعمت‌زاده؛ آزیتا افراشی


6. استعاره‌های خشم در زبان نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینا بر مبنای انگارۀ فورسیول (2005)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

مهناز طالبی دستنایی؛ آزیتا افراشی؛ فریده حق‌بین


7. استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-61

آزیتا افراشی؛ سید مصطفی عاصی؛ کامیار جولایی


8. استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

.

آزیتا افراشی؛ محمدمهدی مقیمی‌زاده


9. تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ فاطمه نعیمی حشکوانی