نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-35

10.30465/ls.2021.6523

محمود جعفری دهقی؛ امین شایسته دوست


3. وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود جعفری دهقی؛ امیر عمادالدین صدری