نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تجلی ایزدان زردشتی بر سکه‌های کوشانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-190

سیروس نصراله زاده؛ نجمه مهدی