نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 7
1. معرفی دستگاه عددنویسی پهلوی و رهیافتی موثر به حساب اعداد پهلوی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-53

مهدی جعفری مته کلائی (آریا بزرگمهر)؛ فرزانه گشتاسب


2. صفات پادشاهان ایران و انیران در آیینۀ علم فراست

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-93

فرزانه گشتاسب


3. واحدهای سنجش طول در اوستا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-118

.

فرزانه گشتاسب


4. دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-163

.

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور


5. اخلاق و آداب سخن‌دانی در اندرزنامه‌های فارسی میانه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-84

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور


6. گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-37

فرزانه گشتاسب


7. ستوش در متون فارسی میانه و آیین‌های زرتشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-105

فرزانه گشتاسب