نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30465/ls.2021.36962.1979

زهره آسوده؛ مرضیه صناعتی؛ طاهره ایشانی؛ فاطمه سیدابراهیمی نژاد