نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان‌های رایج در خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.30465/ls.2020.5064

یحیی مدرسی؛ سهیلا احمدی


2. تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی


3. نشان‌گرهای زبانی‌ ساخت‌های کذب در فارسی: یک پژوهش زبانی ـ اجتماعی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-146

.

یحیی مدرسی؛ ندا اسدی