نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة اثر تنیدگی‌زایی محاسبة ذهنی و تعارض زبان‌شناختی واج ـ فونتیک بر تغییرات کورتیزول بزاقی در دختران دانش‌آموز دبیرستانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-45

فریبا جان‌نثاری لادانی؛ علیرضا آقایوسفی؛ احمد علی‌پور؛ حسین زازع