نویسنده = ����������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی شباهت‌های فرازبانی از دیدگاه ابن خلدون و چامسکی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-183

.

روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس زارعی تجره؛ طیبه باغ چائی