نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. فرایند رشد درک استعاره در کودکان 6-8 سالۀ فارسی‌زبان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-160

.

شهلا رقیب‌دوست؛ شهره صادقی